Αποτελούν σημαντική βοήθεια στη παρακολούθηση ανοσοθεραπείας. Ο ποσοτικός προσδιορισμός των ειδικών για το αλλεργιογόνο αντισωμάτων IgG4 στον ορό προσφέρει κατάλληλη αξιολόγηση της ανοσολογικής απόκρισης. Το IgG4 έχει την ικανότητα να ρυθμίζει την ανοσολογική απόκριση στο αλλεργιογόνο και συνεπώς τη δυνατότητα να επηρεάζει την κλινική απόκριση. Μπορούν να ληφθούν πολύτιμες κλινικές πληροφορίες στους τομείς της αλλεργικής νόσου και της ανοσοθεραπείας. Η μέτρηση των ειδικών αντισωμάτων IgG4 έχει επίσης χρησιμοποιηθεί σε κλινικές μελέτες διαφορετικών αλλεργικών ασθενειών όπως το άσθμα, η ρινίτιδα, η ατοπική δερματίτιδα και οι γαστρεντερικές διαταραχές. Είναι σημαντικός δείκτης για τη παρακολούθηση ειδικής για αλλεργιογόνα ανοσοθεραπείας (AIT). Κατά τη διάρκεια της ανοσοθεραπείας, αυξημένα επίπεδα ειδικής IgG4 μπορεί να υποδηλώνουν: Μια γενική, αλλά όχι οριστική, συσχέτιση με την κλινική έκβαση. Να Δείξει ότι το ανοσοποιητικό σύστημα ανταποκρίνεται στη θεραπεία. Δεν υπάρχει κοινή οριακή τιμή για πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα κυκλοφορούντων ειδικών αντισωμάτων IgG4, καθώς αυτά είναι δείκτες για την έκθεση σε αλλεργιογόνα, που μπορεί να μην σχετίζονται άμεσα με τη νόσο και θα εξαρτηθούν από το τοπικό περιβάλλον και τα επίπεδα έκθεσης.