Πρωτόκολλο τυποποίησης στελέχους Κορονοϊού

Πρωτόκολλο τυποποίησης Το ειδικό πρωτόκολλο τυποποίησης που χρησιμοποιείται στη Startbio περιλαμβάνει ειδικούς εκκινητές και ανιχνευτές για την αναγνώριση της αλληλουχίας δύο ακίδων πρωτεΐνης του SARS-COV-2 που αφορούν τη μετάλλαξη Delta . Συγκεκριμένα αφορούν τις...