Ειδικές IgG4 – Ειδικές Ανοσοσφαιρίνες G4

Ειδικές IgG4 – Ειδικές Ανοσοσφαιρίνες G4

Αποτελούν σημαντική βοήθεια στη παρακολούθηση ανοσοθεραπείας. Ο ποσοτικός προσδιορισμός των ειδικών για το αλλεργιογόνο αντισωμάτων IgG4 στον ορό προσφέρει κατάλληλη αξιολόγηση της ανοσολογικής απόκρισης. Το IgG4 έχει την ικανότητα να ρυθμίζει την ανοσολογική απόκριση στο αλλεργιογόνο και συνεπώς τη δυνατότητα να επηρεάζει την κλινική απόκριση.

ECP-Ηωσινοφιλική κατιονική πρωτεΐνη

ECP-Ηωσινοφιλική κατιονική πρωτεΐνη

Η ηωσινοφιλική κατιονική πρωτεΐνη (ECP) απελευθερώνεται από τα ενεργοποιημένα ηωσινόφιλα κοκκιοκύτταρα και αποτελεί δείκτη ηωσινοφιλικής φλεγμονής. Υψηλά επίπεδα έχουν συσχετιστεί με ενεργό άσθμα και άλλες αλλεργικές παθήσεις.
Η ECP είναι μια ριβονουκλεάση που έχει κυτταροτοξικές, νευροτοξικές, ίνωσης και ανοσορυθμιστικές ιδιότητες. Η τακτική μέτρηση της ECP μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση του άσθματος υπό έλεγχο. Μπορεί να βοηθήσει στο προσδιορισμό της σοβαρότητας της φλεγμονής των αεραγωγών και βοηθάει στο να καθοριστεί η κατάλληλη θεραπεία σε ασθενείς με άσθμα.

ΤΡΥΠΤΑΣΗ ΟΡΟΥ

ΤΡΥΠΤΑΣΗ ΟΡΟΥ

Η τρυπτάση είναι ένας από τα κύρια πρωτεϊνικά συστατικά που εκκρίνουν τα μαστοκύτταρα, όταν αυτά ενεργοποιηθούν. Η ενεργοποίηση των μαστοκυττάρων μπορεί να οφείλεται είτε σε αλλεργία ή αναφυλαξία, είτε να είναι αποτέλεσμα μαστοκυττάρωσης (δερματικής ή συστηματικής) ή αιματολογικών νεοπλασιών.
Η μέτρηση της τρυπτάσης στο ορό βοηθάει στην ταυτοποίηση της αιτίας των αλλεργικών συμπτωμάτων και αν πρόκειται για καθαρή αλλεργική αντίδραση ή μαστοκυττάρωση. Επίσης, αποτελεί παράγοντα κινδύνου για ασθενείς που παρουσιάζουν σοβαρές αναφυλακτικές αντιδράσεις, κυρίως μετά από τσίμπημα εντόμου, και καθορίζει αν η ανοσοθεραπεία θα είναι αποτελεσματική. Τέλος, χρησιμοποιείται ως κλινικός δείκτης σε σοβαρές αντιδράσεις κατά τη διάρκεια χειρουργείων, λόγω πιθανής ευαισθητοποίησης σε χορηγείσα ουσία.
Για την μέτρηση της τρυπτάσης απαιτείται μια απλή αιμοληψία. Στο εργαστήριό μας, ο προσδιορισμός της τρυπτάσης γίνεται στον ορό με τη μέθοδο ImmunoCAP της Phadia, η οποία αποτελεί την πιο αξιόπιστη μέθοδο.

Πρωτόκολλο τυποποίησης στελέχους Κορονοϊού

Πρωτόκολλο τυποποίησης Το ειδικό πρωτόκολλο τυποποίησης που χρησιμοποιείται στη Startbio περιλαμβάνει ειδικούς εκκινητές και ανιχνευτές για την αναγνώριση της αλληλουχίας δύο ακίδων πρωτεΐνης του SARS-COV-2 που αφορούν τη μετάλλαξη Delta . Συγκεκριμένα αφορούν τις...