Ηωσινοφιλική κατιονική πρωτεΐνη (ECP – Eosinophil cationic protein)

Η ηωσινοφιλική κατιονική πρωτεΐνη (ECP) απελευθερώνεται από τα ενεργοποιημένα ηωσινόφιλα κοκκιοκύτταρα και αποτελεί δείκτη ηωσινοφιλικής φλεγμονής. Υψηλά επίπεδα έχουν συσχετιστεί με ενεργό άσθμα και άλλες αλλεργικές παθήσεις.

Η ECP είναι μια ριβονουκλεάση που έχει κυτταροτοξικές, νευροτοξικές, ίνωσης και ανοσορυθμιστικές ιδιότητες. Η τακτική μέτρηση της ECP μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση του άσθματος υπό έλεγχο. Μπορεί να βοηθήσει στο προσδιορισμό της σοβαρότητας της φλεγμονής των αεραγωγών και βοηθάει στο να καθοριστεί η κατάλληλη θεραπεία σε ασθενείς με άσθμα. Η ECP βοηθάει στην ακριβή διάγνωση, με τη διαπίστωση εάν η ηωσινοφιλική φλεγμονή εμπλέκεται στη νόσο και εάν ο ασθενής ανταποκρίνεται στη θεραπεία με εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή (ICS). Επιπλέον, γίνεται εκτίμηση του κινδύνου της νόσου, προσδιορίζοντας τη σοβαρότητα του άσθματος και της φλεγμονής των αεραγωγών και τον πιθανό κίνδυνο για παροξύνσεις άσθματος. Τέλος αποτελεί οδηγό για τη στόχευση της σωστής δοσολογίας της θεραπείας ICS και τη παρακολούθηση της συμμόρφωσης του ασθενούς στη θεραπεία αντιφλεγμονώδους άσθματος.