Διεξάγονται αναλύσεις ειδικών ανοσοσφαιρινών με τη μέθοδο Immuno CAP της Phadia

Στο εργαστήριο διεξάγονται μετρήσεις:

  1. Ολικής IgE
  2. Ειδικών IgE, IgG, IgG4
  3. Μέτρηση Τρυπτάσης και ECP