Η τρυπτάση ορού είναι ένας από τα κύρια πρωτεϊνικά συστατικά που εκκρίνουν τα μαστοκύτταρα, όταν αυτά ενεργοποιηθούν. Η ενεργοποίηση των μαστοκυττάρων μπορεί να οφείλεται είτε σε αλλεργία ή αναφυλαξία, είτε να είναι αποτέλεσμα μαστοκυττάρωσης (δερματικής ή συστηματικής) ή αιματολογικών νεοπλασιών.

Η μέτρηση της τρυπτάσης ορού βοηθάει στην ταυτοποίηση της αιτίας των αλλεργικών συμπτωμάτων και αν πρόκειται για καθαρή αλλεργική αντίδραση ή μαστοκυττάρωση. Επίσης, αποτελεί παράγοντα κινδύνου για ασθενείς που παρουσιάζουν σοβαρές αναφυλακτικές αντιδράσεις, κυρίως μετά από τσίμπημα εντόμου, και καθορίζει αν η ανοσοθεραπεία θα είναι αποτελεσματική. Τέλος, χρησιμοποιείται ως κλινικός δείκτης σε σοβαρές αντιδράσεις κατά τη διάρκεια χειρουργείων, λόγω πιθανής ευαισθητοποίησης σε χορηγείσα ουσία.

Για την μέτρηση της τρυπτάσης ορού απαιτείται μια απλή αιμοληψία. Στο εργαστήριό μας, ο προσδιορισμός της τρυπτάσης γίνεται στον ορό με τη μέθοδο ImmunoCAP της Phadia, η οποία αποτελεί την πιο αξιόπιστη μέθοδο.