Πρωτόκολλο τυποποίησης

Το ειδικό πρωτόκολλο τυποποίησης που χρησιμοποιείται στη Startbio περιλαμβάνει ειδικούς εκκινητές και ανιχνευτές για την αναγνώριση της αλληλουχίας δύο ακίδων πρωτεΐνης του SARS-COV-2 που αφορούν τη μετάλλαξη Delta . Συγκεκριμένα αφορούν τις πρωτεΐνες L452R Και P681R. Επιπρόσθετα ο συνδυασμός των μεταλλάξεων Ν440Κ, G446S, S477N, T478K, N679K και P681H, που αφορούν τη μετάλλαξη Omicron μπορούν επίσης να ανιχνευθούν με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία.       Επιπλέον, παράλληλα ανιχνεύονται τα προηγούμενα στελέχη της Βρετανικής μετάλλαξης (B.1.1.7 501Y.V1 και B.1.1.7) και της Αφρικανικής (501Y.V2).

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου μπορεί με ακρίβεια να μας απαντήσει στην ερώτηση από ποια μετάλλαξη έχουμε προσβληθεί.

Το κόστος για την τυποποίηση μπορείτε να το δείτε εδώ.